Zapraszamy na kurs ,,Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego"

30.05.2017

Serdecznie zapraszamy na kurs ,,Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego".

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz opanowanie umiejętności praktycznych niezbędnych  do wykonywania  zawodu  Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  z nauką języka niemieckiego  

Czas trwania kursu: 190 godzin

Koszt: 1400,00zł

Istnieje możliwość dwóch wariantów szkolenia.

Kurs ,,Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosparwnych"     

Czas trwania szkolenia: 100 godzin          

Cena: 700,00zł

Kurs ,,Język niemiecki"         

  Czas trwania szkolenia: 90 godzin    

   Cena: 800zł

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - 26.06.2017r.

Serdecznie zapraszamy. Informacji udzielamy pod nr tel.: 33 854 33 00, kom.: 697 818 742 lub drogą e-mailową: ustron@zdz.katowice.pl