Zapraszamy na kurs ,,Kasjer walutowo - złotowy"
Trwa nabór

10.06.2019

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z rodzajami znaków pieniężnych, zagadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera.


Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Po zakończeniu kursu absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zapraszamy na szkolenie

Cena kursu: 650zł

Dodatkowe informacje i zapisy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.ustron.zdz.pl

zapisy online:

Zapisz się