Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne.
Trwa nabór

30.05.2019

Kursanci zostaną przygotowani do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez siebie zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych.

Cena kursu: 550,00 zł

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

 

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 33 854 33 00, kom.: 697 818 742 lub drogą e-mailową: ustron@zdz.katowice.pl