Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu

Szkolenie kierowców i konwojentów zat. przy transporcie zwierząt .

10.09.2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu zapraszam na:
"Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt"

Celem kursu jest przygotowanie beneficjentów do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Podczas kursu kursanci zostaną zapoznani  z przepisami krajowymi i obowiązującymi w państwach członkowskich UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego itp. Poznają również niezbędą dokumentacje oraz zasady opieki podczas przewozu nad zwierzętami.

Termin szkolenia: koniec września
Czas szkolenia: 8 godzin
Cena: 300 zł/ osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00 lub 697 818 742
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.ustron.zdz.pl

Zapisy online:
Zapisz się

Serdecznie zapraszamy.