Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)

 

OKZ USTROŃ ZAPRASZA NA SZKOLENIA:

  • ADR - podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (25 godzin)

  • ADR - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (17 godzin)

  • ADR - przewóz drogowy towarów wybuchowych - klasa 1 (8 godzin)

  • ADR - przewóz drogowy towarów promieniotwÓRCZYCH - klasa 7 (8 godzin)

 

Szkolenia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Zgłoszenia  na kurs telefoniczne lub mailowo:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu,

Ul. Stawowa 3

43-450 Ustroń

Tel: 33 854 33 00, 697 818 742

Mail: ustron@zdz.katowice.pl