Projekt pilotażowy - Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej

11.09.2019

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu  (Partner) wspólnie z Hotelem ,,Róża" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (Lider konsorcjum) rozpoczyna realizację zamówienia publicznego na usługę "Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej”  w ramach Projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Realizacja usługi rehabilitacji kompleksowej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) prowadzona będzie dla co najmniej 150 osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz lubuskie i potrwa do 28 lutego 2022 roku.

Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji zlokalizowany jest w Hotelu ,,Róża" (ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń) oraz w Ośrodku Kształcenia Zawodowego (ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń).

Oferta Rehabilitacji Kompleksowej jest skierowana do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałaby podjąć pracę adekwatną do ich zainteresowań  oraz stanu zdrowia. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w ORK są bezpłatne. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług ORK serdecznie zapraszamy do kontaktu z infolinią PFRON – 22 50 55 600 lub pod adresem mailowym: ork@pfron.org.pl

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy.
W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej równolegle prowadzone będą działania w trzech modułach:

Moduł 1 – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu poprzez kursy, szkolenia oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

Moduł 2 – psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym

Moduł 3 – medyczny: mający na celu przywracanie osobie niepełnosprawnej możliwie optymalnej sprawności w czynnościach dnia codziennego oraz w życiu społecznym
i zawodowym.

Uczestnik w trakcie pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej ma zapewnione:
1. w trybie stacjonarnym:

-   noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki)

-  zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu (bilet miesięczny)

2. w trybie niestacjonarnym:

-  wyżywienie (obiad i przerwy kawowe)

- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu (bilet miesięczny)