Palacz kotłów C.O. Rozpoczęcie: 31.01.2018r.

16.01.2018

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.
Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

 

Zapraszamy na szkolenie - Rozpoczęcie: 31.01.2018r.

 

Cena kursu: 500,00 zł

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 33 854 33 00, kom.: 697 818 742 lub drogą e-mailową: ustron@zdz.katowice.pl