Baza dydaktyczna

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu.

Do dyspozycji słuchaczy dysponujemy bazą dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny specjalistyczny sprzęt multimedialny, w której odbywają się zajęcia szkoleniowe. Szkolenia odbywają się w 10 salach dydaktycznych.

 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu posiada:

  • pracownię gastromiczną wyposażoną wposażoną w 12 stanowisk szkoleniowych

  • salę komputerową wyposażoną w 15 stanowisk z komputerami z najnowszym oprogramowaniem

  • pracownię szkolenia motorowego, ADR do prowadzenia szkolenia teoretycznego kandydatów na kierowców, kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”

  •  samochód szkoleniowy do zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B