OBSŁUGA WYCIĄGÓW NARCIARSKICH. Rozpoczęcie: 20.02.2018r.

13.02.2018

Cel Kursu: przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

 

Szkolenie jest kierowane do:

• osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego, zamierzających podjąć pracę obsługującego wyciągi narciarskie,

• pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

• ukończone 18 lat,

• świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub tytułu robotnika wykwalifikowanego,

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy przy obsłudze wyciągu narciarskiego

Rozpoczęcie: 20.02.2018r. godzina 09.00

Koszt uczestnictwa w kursie: 600,00 zł

                                       

Bliższe informacje: tel. 33 854 33 00, kom. 697 818 742 lub e-mail: ustron@zdz.katowice.pl