Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu

Nasze wybrane kursy

Kształcimy na kursach: kierowca kat.B , kierowca wózków, drwal, obsługa pił, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, kadry-płace, obsługa: suwnic, żurawi, podestów, wind, pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kasjer walutowo/złotowy, sep, palacz, bhp, pierwsza pomoc, przewóz towarów niebezpiecznych, szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek, kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek.
Oferujemy
: państwowe egzaminy i możliwość zdobycia uprawnień zawodowych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu

ul. Stawowa 3 , 43-450 Ustroń

Aktualności Zobacz wszystkie »

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - ostatnie wolne miejsca!

8.09.2016

Zapraszamy na kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Rozpoczęcie 29.08.2016

24.08.2016

Zapraszamy na kurs : PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Rozpoczęcie 26.08.2016 godzina 15.00

19.08.2016

Zapraszamy na kurs "Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne" Rozpoczecie 24.08.2016r godz. 15.00

19.08.2016

Zapraszamy na kurs ,,Nordic Walking oraz zdrowe odżywianie"

18.08.2016

Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

4.08.2016